compressorstation-ravenstein-02

Uitbreiding compressorstation

Ravenstein

April – najaar 2011

In opdracht van A. Hak Leidingbouw heeft de Bemalingscombinatie de complete bemaling verzorgd voor de uitbreiding van compressorstation Ravenstein, een belangrijk knooppunt in het landelijke en Europese gastransportnet van N.V. Nederlandsche Gasunie. De uitbreiding van het station was noodzakelijk in het kader van een gewenste verdubbeling van de transportcapaciteit.

De uitdaging: MER-plicht en volautomatische bemaling

De uitdaging vanuit waterschap AA en Maas was om de totale wateronttrekking onder de MER-plicht te houden, op maximaal 3 miljoen m3. Dit is in de eerste plaats gerealiseerd door middel van een uiterst zorgvuldige voorbereiding: hierbij zijn alle relevante bodem-, milieu- en omgevingsaspecten meegenomen en zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht (mede met het oog op de aanwezige gasleidingen). Daarnaast speelde het volautomatisch bemalingssysteem een cruciale rol. Met behulp van dit systeem konden zowel de wateronttrekking (d.m.v. 52 deepwells) als het retourproces (via 4 DSI®-velden) continu op afstand worden gemonitord en bijgestuurd. Ook de omgeving – inclusief de verwachte waterstanden in de nabij gelegen Maas – werd met behulp van een speciaal ontwikkeld grondwatermodel nauwlettend in de gaten gehouden. Het onttrokken water is voor 99,9% teruggebracht in de bodem.

Toegevoegde waarde: complete ontzorging en retourgarantie

Reden voor Gasunie om met de Bemalingscombinatie in zee te gaan, waren de volledige ontzorging en de garanties die de Bemalingscombinatie heeft durven afgeven met betrekking tot de zeer lage onttrekking en met betrekking tot het terugbrengen in de bodem van nagenoeg al het onttrokken water (NB: direct naast het compressorstation). Hierdoor heeft de directe omgeving geen nadelige gevolgen ondervonden van de grote wateronttrekking en was er geen grondwaterbelasting verschuldigd. De Bemalingscombinatie heeft een juiste inschatting weten te maken van de mogelijkheden en heeft in de praktijk alle afgegeven beloftes waar weten te maken.

Ook benieuwd hoe wij onze specialismen voor u kunnen inzetten?

Ga naar projectenoverzicht

Scroll naar boven