a9-amsterdam-uitbreiding-feat01

Uitbreiding A9

Amsterdam-Zuidoost

September 2015 - begin 2017

In opdracht van bouwcombinatie IXAS (Heijmans, Ballast-Nedam en Fluor) voert de Bemalingscombinatie de complete bemaling uit voor de weguitbreiding van de A9 Gaasperdammerweg, die dwars door Amsterdam-Zuidoost loopt. Hierbij wordt de A9 verbreed van 2×3 rijstroken naar 2×5 rijstroken, plus een wisselstrook. Een deel van de weg wordt in een landtunnel (3 km) gelegd. Doel van het project is de regio bereikbaar te houden en de leefbaarheid langs de snelweg te verbeteren.

De uitdaging: Waterkerende functie, samenstelling bodem en strakke fasering

De Gaasperdammerweg heeft een waterkerende functie en beschermt de laag gelegen Bijlmerpolder tegen eventueel hoog water. Het is dus belangrijk dat deze waterkerende functie ook tijdens de aanleg van de tunnel gehandhaafd blijft. Dit, in combinatie met de samenstelling van de grond (klei en veen, wat ‘zettingsgevoelig’ is en bij ontwatering ineen zakt) en de fasering van de werkzaamheden (bedoeld om de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk te hinderen), maakt de bemaling bij het aanleggen van de tunnel uiterst complex.

Oplossingen in de praktijk

Het water dat door middel van spanningsbemaling uit de bouwput wordt afgevoerd, wordt gedeeltelijk via DSI® in de bodem teruggebracht: een ander deel wordt afgevoerd naar het Amsterdam-Rijnkanaal. Hiertoe zijn enkele honderden deepwells, kilometerslange drainagesystemen en waterafvoerbuizen aangebracht, en zijn meerdere grote pompstations geïnstalleerd. Er is bewust voor deze tweeledige oplossing gekozen om de hoeveelheid water in de grond optimaal te kunnen doseren en reguleren: door een te hoge grondwaterstand zou het veen namelijk omhoog gedrukt worden.

De omgeving wordt daarnaast beschermd met behulp van ons geautomatiseerde en geavanceerde bemalings- en monitoringsysteem: met dit systeem houden we alle omgevingsfactoren voortdurend nauwlettend in de gaten. Hierdoor kunnen we continu effectief bijsturen, waardoor de gewenste grondwaterstand altijd optimaal blijft (bijvoorbeeld bij grote regenval). Omdat we waarde hechten aan transparante informatievoorziening, delen we deze informatie actief met overige belanghebbenden.

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn eind 2015 van start gegaan, waarbij de Bemalingscombinatie al in september 2014 gevraagd is om constructief mee te denken over mogelijkheden en oplossingen. Naar verwachting zal de tunnel begin 2017 zover gereed zijn dat de bemalingswerkzaamheden kunnen worden afgerond.

Ook benieuwd hoe wij onze specialismen voor u kunnen inzetten?

Ga naar projectenoverzicht

Scroll naar boven