project-bemalingscombinatie-01

Aanleg ondergronds kabeltracé

Maastricht Noord

2014

Steeds vaker worden hoogspanningskabels ondergronds aangelegd, waardoor het plaatsen van bovengrondse en horizonvervuilende masten niet meer nodig is. Ook in Maastricht-Noord is een ondergronds kabeltracé aangelegd over een lengte van 2,5 km, langs de Balijeweg, parallel aan de spoorbaan. In opdracht van Heijmans heeft de Bemalingscombinatie hierbij de bemaling verzorgd.

Risico’s ondervangen door maatbemaling

De gemeente Maastricht maakte zich echter grote zorgen over de grote hoeveelheid te beteugelen grondwater. Bovendien bevond er zich verontreinigd grondwater in de directe omgeving van de bouwput. Daarom was het noodzakelijk om de bemaling uiterst zorgvuldig uit te voeren. De Bemalingscombinatie heeft de operatie tot in detail voorbereid en in nauw overleg met de aannemer gezorgd voor een slimme gefaseerde oplossing. Daarbij werden onder het tracé drains aangebracht en werd het tracé in deeltrajecten achtereenvolgens ontgraven, bemalen, voorzien van kabels en weer gedicht. Als gevolg van deze intensieve en gecoördineerde samenwerking, was het mogelijk om een minimum aan grondwater aan de bodem te onttrekken.

Ook benieuwd hoe wij onze specialismen voor u kunnen inzetten?

Ga naar projectenoverzicht

Scroll naar boven