Onze toegevoegde waarde

DSI®: retourbemaling optima forma

Behalve door de unieke krachtenbundeling van onze kennis, ervaring en materieel, onderscheiden wij ons door de inzet van DSI®. Deze gepatenteerde techniek maakt het mogelijk om water effectiever en efficiënter in de bodem te infiltreren. Daarmee biedt DSI® een duurzaam alternatief voor traditionele retourbemaling. Een optimale retourbemaling levert in de praktijk vaak niet alleen een interessante kosten- en tijdbesparing op, maar betekent ook een lagere belasting voor de leefomgeving. Lees meer over de DSI®-methode.

Geautomatiseerde bemaling: kosten- en tijdbesparend

Geautomatiseerde bemaling biedt u als klant vele voordelen. Rijksoverheid, provincies en waterschappen hanteren in het kader van ‘goed grondwaterbeheer’ strenge regels ten aanzien van het (tijdelijk) onttrekken van grondwater aan de bodem. Hierdoor is het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning niet altijd eenvoudig. Bouwprojecten die afhankelijk zijn van bemaling – en dus van een bemalingsvergunning – kunnen als gevolg van de steeds strengere regels ernstige vertraging oplopen, met alle bijkomende kosten van dien.

Om het verkrijgen van een onttrekkingsvergunning te versoepelen – of de noodzaak ervan zelfs te voorkomen! – werkt de Bemalingscombinatie met en efficiënte, geautomatiseerde bemalingstechniek. Met deze methode kan het onttrekkingsdebiet* sterk gereduceerd worden. Dit levert een aanzienlijke besparing op in energie, kosten en tijd. Geautomatiseerde bemaling is mogelijk bij alle vormen van bemaling (drains, filters en deepwells). Lees meer over geautomatiseerde bemaling.

* D.w.z. de hoeveelheid water die aan de grond onttrokken moet worden om de bemalingsdoelstelling te realiseren

Scroll naar boven